Owon Technology Inc.

Gysgaça syn

fgaaf

OWON Tehnologiýasy (LILLIPUT Toparynyň bir bölegi) 1993-nji ýyldan bäri elektron we IoT bilen baglanyşykly önümleri dizaýn etmekde we öndürmekde ýöriteleşen ISO 9001: 2015 kepillendirilen Asyl Dizaýn Öndürijisi. Içerki kompýuterlerde, LCD displeýlerde we simsiz aragatnaşyk tehnologiýasy, OWON adaty IoT önümlerini we kommunal hyzmatlar, Telco, kabel operatorlary, öý gurluşykçylary, emläk dolandyryşy, potratçylar, ulgam agregatlary we bölek satuw kanallary üçin ýörite IoT çözgütlerini hödürleýär.

Enjam derejesinde, dürli standart modelleri bermekden başga-da, OWON tehniki maksatlaryna laýyk müşderiniň talaplaryny takyk dizaýn edýär we öndürýär.Ulgam derejesinde, daşarky ýaşaýyş we täjirçilik IoT ulgamlarynyň üstünde, OWON hyzmatdaşlarymyzyň täsin iş maksatlaryna ýetmek üçin ulgam integrasiýasy üçin doly açyk API-ni üpjün edýär.

Hyzmat

—— Professional ODM hyzmaty ——

- Pikirleriňizi göze görnüp duran enjama ýa-da ulgama geçiriň

OWON, müşderiniň islegleri bilen kesgitlenen elektron enjamlaryny taslamakda we özleşdirmekde ýokary tejribeli.Senagat we gurluş dizaýny, apparat we PCB dizaýny, programma üpjünçiligi we programma üpjünçiligi dizaýny, şeýle hem ulgam integrasiýasy ýaly doly derejeli gözleg we tehniki hyzmatlary hödürläp bileris.

—— Çykdajyly önümçilik hyzmaty ——

- Iş maksadyňyza ýetmek üçin doly paket hyzmatyny beriň

OWON 1993-nji ýyldan bäri standartlaşdyrylan we ýöriteleşdirilen elektron önümleriniň göwrümli önümçiligi bilen meşgullanýar. Köp ýyllaryň dowamynda OWON köpçülikleýin önümçilik dolandyryşy, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, hiliň umumy dolandyryşy we ş.m. ýaly önüm öndürmekde köp tejribe we başarnyk toplady.

Üstünlikleri

R Gözleg we tehniki taýdan durmuşa geçirmäge ukyply tehnologiýa gönükdirilen strategiýa.

● 20 ýyllyk önümçilik tejribesi ýetişen we täsirli üpjünçilik zynjyry bilen ätiýaçlandyrylýar.

““ Yhlasly, paýlaşmak we üstünlik ”korporatiw medeniýeti sebäpli durnukly we yzygiderli adam resurslary, şeýle hem işjeň işgärleriň gatnaşmagy.

International “Halkara elýeterlilik” we “Made in China” kombinasiýasy, çykdajylaryň netijeliligini pida etmezden, ýokary derejeli müşderiniň kanagatlanmagyny kepillendirýär.

Bazar

1

Taryh

123

Surat

vbwsbewr (1)
vbwsbewr (2)
vbwsbewr (3)
vbwsbewr (4)
vbwsbewr (5)
vbwsbewr (6)
vbwsbewr (7)
vbwsbewr (8)
vbwsbewr (9)

Şahadatnama

Şahadatnamalar (2)
Şahadatnamalar (3)
Şahadatnamalar (1)
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!